AB-ETKİNLİK

AB Proje Yazma Eğitimi, Tubitak Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi

Türkiye’de Avrupa Birliği Projeleri üzerine çalışan deneyimli bir ekip olarak, AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen ya da kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyen kurum ve kişilere özel interaktif ektinlikler, workshoplar ve eğitimler yaratıcı, çağdaş, kendini sürekleyen bir markayız.Öncüsü olduğumuz Avrupa Birliği projeleri eğitimleriyle gerek yurt içi gerek yurtdışında yüzlerce insana ulaşarak Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, Dünya Bankası, Büyükelçilikleri gibi fon sağlayan kurumlara yönelik projelerin hazırlanması, yazılan ve fonlanan projelerin yönetimi, projelerin izlenmesi değerlendirilmesi konusunda yön ve ışık vermekteyiz.

AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ

TUBITAK HORIZON 2020

ERASMUS
PLUS

KALKINMA AJANSLARI

 

GÜNCEL EĞİTİMLERİMİZ

KİMLER İÇİN

Hazırladığımız etkinlik ve kamplara, ulusal ve uluslarası fon sağlayan kurumlara yönelik proje teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek, proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ve öğrenciler katılabilir.

DANIŞMAN OLMAK İSTEYENLER
Danışmanlık yapmak ve kendi işini kurmak isteyenler


KAMU ÇALIŞANLARI
Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;


ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLER
AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve akademisyenler

AB Proje Yazma Eğitimi, Tubitak Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi

GİRİŞİMCİLER
İlgili kurumlardan hibe alıp iş kurmak isteyen girişimciler


YEREL YÖNETİMLER
Yerel ve Merkezi idare seçimlerine katılmak ve yönetici olmak isteyenler


KİŞİSEL GELİŞİM
Kişisel kapasitelerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler

 

EĞİTİM İÇERİKLERİ

 Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.

AB Proje Yazma Eğitimi, Tubitak Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi
 • AB Projelerinde İş ve Kariyer Fırsatları Nelerdir
 • Avrupa’da ve Türkiye’de AB Kurumları ve Programların Tanıtımları
 • Ulusal Fonlar ve Avrupa Birliği Mali Yardımları Genel Bilgilendirme
 • Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları Fon Kaynakları
 • İPA  Hibe Programları Genel Koşulları
 • KAYS ( KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ) Tanıtımı
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
 • Daha önce hibe almış projelerin sunumları
 • Hibe Programları için Özel Proje Hazırlama Teknikleri
 • Uygulamalı Mantıksal Çerçeve Dokümanının Hazırlanması
 • Uygulamalı Faaliyet Planı Hazırlanması
 • Uygulamalı Bütçe Tablosunun Hazırlanması
 • Hibe Başvuru Formunun Doldurulması Değerlendirme
 • ERASMUS PLUS  Tanıtımı ve Eğitimi
 • Europass -  Eurodesk - ECAS Sistemi - PIC Numarası Alma
 • Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı ( EVS ) 
Screen Shot 2017-07-07 at 03.49.25.png
 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Farklı hibe desteklerine başvurabilir, yada başvuru yapmak isteyen kurumlara destek ve danışmanlık verebilirler. 

 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
 • Proje Hazırlama Aşamaları
 • Proje Hazırlama Uygulama Çalışması
 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) 
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 
Screen Shot 2017-07-09 at 01.31.53.png

SEKTÖREL EĞİTİMLERİMİZ

Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarına başvuru yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için özel olarak hazırladığımız şirket için eğitim ve seminerlerimizle proje fikrinize finansman bulabilme aşamasında hangi fon programı için yola çıkmanız konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ar-Ge’den, yatırıma, girişimcilerden, sosyal içerikli projelere, eğitimden çevreye, kurumsal gelişimden inovasyona, her tür fikrinize yönelik olarak proje planlama ve bu projeyi ilgili kaynağa başvuru dosyası olarak hazırlama konusunu öğreneceksiniz.  

 
Screen Shot 2017-07-09 at 11.39.09.png

KATILIMCI YORUMLARI